Sabtu, 25 Desember 2010

NASIHAT UNTUK MENCARI HIKMAT (amsal,4:1-27)

NASIHAT UNTUK MENCARI HIKMAT (amsal,4:1-27)


1 Dengarkanlah,hai anak anak,didikan seorang ayah,dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian,

2 karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu;
Janganlah meninggalkan petunjukku.

3 karena ketika aku masih tinggal dirumah ayahku sebagai anak,lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku,

4 aku diajari ayahku,katanya kepadaku:"biarlah hatimu memegang perkataanku;
Berpeganglah pada petunjuk petunjukku,maka engkau akan hidup.

5 perolehlah hikmat,perolehlah pengertian,jangan lupa,dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku.

6 janganlah meninggal hikmat itu,maka engkau akan dipeliharanya,kasihilah dia,maka engkau akan dijaganya.

7 permulaan hikmat ialah: perolehlah hikmat dan dengan segala yang kauperoleh perolehlah pengertian.

8 junjunglah dia,maka engkau akan ditinggikannya;

9 ia akan mengenakan karangan bunga yang indah dikepalamu,mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu"

10 Hai anakku,dengarkanlah dan terimalah perkataanku,supaya tahun hidupmu menjadi banyak.

11 aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu,aku memimpin engkau dijalan yang lurus.

12 bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat,bila engkau berlari engkau tidak akan tersandun.

13 berpeganglah pada didikan,janganlah melepaskannya,peliharalah dia,karena dialah hidupmu.

14 janganlah menempuh jalan orang fasik,dan janganlah mengikuti jalan orang jahat.

15 jauhilah jalan itu,janganlah melaluinya,menyimpanglah dari padanya dan jalan lah terus.

16 karena mereka tidak dapat tidur,bila tidak berbuat jahat;
Kantuk mereka lenyap,bila mereka tidak membuat orang tersandung;

17 karena mereka makan roti kefasikan,dan minum anggur kelaliman.

18 tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar,yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari.

19 jalan orang fasik itu seperti kegelapan;mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung.

20 Hai anakku,perhatikanlah perkataanku,arahkanlah telingamu kepada ucapanku;

21 janganlah semuanya itu menjauh dari matamu,simpanlah itu dilubuk hatimu.

22 karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkanya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.

23 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,karena dari situlah terpancar kehidupan.

24 buanglah mulut serong dari padamu dan jauhkanlah bibir yang dolak dalik dari padamu.

25 biarlah matamu memandang terus kedepan dan tatapan matamu tetap ke muka.

26 tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan mu.

27 janganlah menyimpang kekanan atau kekiri,jauhkanlah kakimu dari kejahatan.

Jumat, 24 Desember 2010

ANJURAN UNTUK BERBUAT BAIK (amsal,3:27-35)

ANJURAN UNTUK BERBUAT BAIK
(amsal,3:27-35)27 » janganlah menahan kebaikan dari pada orang orang yang berhak menerimanya,padahal engkau mampu melakukannya.

28 » janganlah engkau berkata kepada sesamamu:"pergilah dan kembalilah,besok akan kuberi,"sedangkan yang diminta ada padamu.

29 » janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu,sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama sama dengan engkau.

30 » janganlah bertengkar tidak semena mena dengan seseorang,jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu.

31 » janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman,dan janganlah memilii satu pun dari jalannya,

32 » karena orang yang sesat adalah kekejian bagi TUHAN,tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat.

33 » kutuk TUHAN ada didalam rumah orang fasik,tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya.

34 » apabila ia menghadapi pencemooh,maka ia pun mencemooh,tetapi orang yang rendah hati dikasihani nya.

35 » orang yang bijak akan mewarisi kehormatan,tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh.

BERKAT DARI HIKMAT(amsal,3:1-26)

BERKAT DARI HIKMAT(amsal,3:1-26)

1 » Hai anakku,janganlah engkau melupakan ajaranku,
Dan biarlah hatimu memelihara perintahku,

2 » karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.

3 » janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau!
Kalungkanlah itu pada lehermu,tuliskanlah itu pada loh hatimu,

4 » maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.

5 » percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu,dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.

6 » akuilah dia dalam segala lakumu,maka ia akan meluruskan jalanmu.

7 » janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak,takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan;

8 » itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang tulangmu.

9 » muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu,

10 » maka lumbung lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah limpah,dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.

11 » Hai anakku,janganlah engkau menolak didikan TUHAN,dan janganlah engkau bosan akan peringatan nya.

12 » karena TUHAN memberi ajaran kepada yang dikasihinya,seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi.

13 » berbahagialah orang yang mendapat hikmat,orang yang memperoleh kepandaian,

14 » karena keuntungannya melebihi keuntungan perak,dan hasilnya melebihi emas.

15 » ia lebih berharga dari pada permata;apapun yang kau inginkan,tidak dapat menyamainya.

16 » umur panjang ada ditangan kanannya,ditangan kirinya kekayaan dan kehormatan.

17 » jalannya adalah jalan penuh bahagia,segala jalannya sejahtera semata mata.

18 » ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya,siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia.

19 » dengan hikmat TUHAN telah meletakan dasar bumi,dengan pengertian ditetapkan nyan langit,

20 » dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun.

21 » hai anakku,janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu,peliharalah itu,

22 » maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu.

23 » maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman,dan kakimu tidak akan terantuk.

24 » jikalau engkau berbaring,engkau tidak akan terkejut tetapi engkau akan berbaring dan nyenyak.

25 » janganlah takut kepada kekejutan yang tiba tiba,atau kepada kebinasaan orang fasik,bila itu datang.
26 » karena TUHANlah yang akan menjadi sandaranmu,dan akan menghindarkan kakimu dari jerat.

FAEDAH DARI PADA MENUNTUT HIKMAT (amsal,2:1-22)

FAEDAH DARI PADA MENUNTUT HIKMAT (amsal,2:1-22)1 » Hai anakku,jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku didalam hatimu,

2 » sehingga telingamu memperhatikan hikmat,
Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian,

3 » ya,jikalu engkau berseru kepada pengertian,dan menunjukan suaramu kepada kepandaian,

4 » jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak,dan mengejar harta terpendam,

5 » maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan akan Allah.

6 » karena TUHANlah yang memberikan hikmat,dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.

7 » ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur,menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya,

8 » sambil menjaga jalan keadilan,dan memelihara jalan orang orangnya yang setia.

9 » maka engkau akan mengerti tentang kebenaran,keadilan,dan kejujuran,bahkan setiap jalan yang baik.

10 » karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu;

11 » kebijaksanaan akan memelihara engkau,kepandaian akan menjaga engkau

12 » supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat,dari orang yang mengucapkan tipu muslihat,

13 » dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap;

14 » yang bersuka cita melakukan kejahatan,bersorak sorak karena tipu muslihat yang jahat,

15 » yang berliku liku jalannxa dan yang sesat perilakunya

16 » supaya engkau terlepas dari perempuan jalang,dari perempuan yang asing,yang licin perkataannya,

17 » yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya;

18 » sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam kedalam maut,jalannya menuju ke arwah arwah.

19 » segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali,dan tidak mencapai jalan kehidupan.

20 » sebab itu tempuhlah jalan orang baik,dan peliharalah jalan jalan orang benar.

21 » karena orang jujurlah akan mendiami tanah,dan orang yang tak bercelah yang akan tetap tinggal di situ,

22 » tetapi orang fasik akan punahkan dari tanah itu,dan pengkhianat akan dibuang dari situ.

NASIHAT HIKMAT (amsal,1:20-33)

NASIHAT HIKMAT
(amsal,1:20-33)

20 » Hikmat berseru nyaring dijalan jalan,dilapangan lapangan ia mendengarkan suaranya,

21 » di atas tembok tembok ia berseru seru,didepan pintu pintu gerbang kota ia mengucapkan kata katanya.

22 » berapa lama lagi,hai orang yang tak berpengalaman,kamu masih cinta kepada keadaanmu itu,pencemooh masih gemar kepada cemooh,dan orang bebal benci kepada pengetahuan?

23 » berpalinglah kamu kepada teguranku!
Sesungguhnya,aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu.

24 » oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil,dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku,

25 » bahkan,kamu mengabaikan nasihatku,dan tidak mau menerima teguranku,

26 » maka aku juga akan menertawakan celakamu;
Aku akan berolok olok,apabila kedahsyatan datang ke atasmu,


27 » apabila kedahsyatan datang keatas mu seperti badai,dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh,
Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu.

28 » pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku,tetapi tidak akan kujawab,
Mereka akan bertekun mencari aku,tetapi tidak akan menemukan aku.

29 » oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan tuhan,

30 » tidak mau menerima nasihatku,tetapi menolak segala teguranku,

31 » maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka,dan menjadi kenyang oleh rencana mereka.

32 » sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya,

33 tetapi siapa mendengarkan aku,ia akan tinggal dengan aman,terlindung dari pada kedahsyatan malapetaka."

NASIHAT DAN PERINGATAN (1:8-19)

NASIHAT DAN PERINGATAN (AMSAL,1:8-19)


8 » hai anakku,dengarkanlah didikan ayahmu,
Dan jangan menyia nyiakan ajaran ibu mu

9 » sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu,dan suatu kalung bagi lehermu.

10 » Hai anakku,jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau,janganlah engkau menurut;

11 » jikalau mereka berkata;"marilah ikut kami,biarlah kita menghadang darah,biarlah kita mengintai orang yang tak bersalah,dengan tidak semena mena;

12 » biarlah kita menelan mereka hidup hidup seperti dunia orang mati,
Bulat bulat,seperti mereka yang turun keliang kubur;

13 » kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga,kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan;

14 » buanglah undimu ke tengah tengah kami,satu pundi pundi bagi kita sekalian."

15 » hai anakku,janganlah engkau menurut tingkah laku mereka,tahanlah kakimu dari pada jalan mereka,

16 » karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas gegas untuk menumpahkan darah.

17 » sebab percumalah jaring dibentangkan didepan mata segala yang bersayap,

18 » padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri.

19 » demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap,yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya.

Kamis, 23 Desember 2010

TUJUAN AMSAL INI (1:1-7)

TUJUAN AMSAL INI (1:1-7)


1 » amsal-amsal salomo bin daud,raja israel,

2 » untuk mengetahui hikmat dan didikan,
Untuk mengerti kata kata yang bermakna,

3 » untuk menerima didikan yang menjadikan pandai,serta kebenaran,keadilan,dan kejujuran,

4 » untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman,dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda

5 » baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu
Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan

6 » untuk mengerti amsal dan ibarat,perkataan dan teka teki orang bijak.

7 » takut akan tuhan adalah permulaan pengetahuan,tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.